Jdi na obsah Jdi na menu
 


Canisterapie je jednou z mnoha složek zooterapie (terapie za přítomnosti vhodných druhů zvířat), terapie (léčba), která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je zde myšlen přesně podle definice WHO = Světová zdravotnická organizace - jako stav psychické, fyzické a sociální pohody.

  Canisterapie klade důraz především na:
-  
řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních
-  
působení na fyzické zdraví zahrnuje spíše složku motivace k rehabilitaci
-  
povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky
-  
uplatňuje se zejména jako pomocná (podpůrná) psychoterapeutická metoda při řešení různých situací, kdy jiné metody selhávají nebo je nelze použít.

Oblasti působení canisterapie:
Canisterapii můžeme využít "de facto" ve všech oborech, na které si vzpomeneme. Samozřejmě za předpokladu určitého přizpůsobení se danému stavu a situaci. Tím je myšleno určité prostředí, stav klienta po fyzické a psychické stránce, přístupnost k práci, musíme přihlížet k různým zdravotním problémům, např. alergie, patologický strach ze psů apod.

1. Socioterapie = léčba společenstvím
  - problémové chování a vazby
- prevence agresivity a šikany
Příklady:  
dětská mozková obrna, drogově závislí, psychotici, klienti dlouhodobě ležící, poruchy chování, autismus - částečně, Downův syndrom - jen částečně, hyperaktivita, starší lidé v Domovech důchodců, hluchota + slepota + poruchy řeči - jen částečně

2. Psychoterapie = léčba psychologickými prostředky
  - uplatňuje se všude tam, kde jsou klinické obtíže způsobeny duševním stavem
Příklady:  
týrané a (citově) zanedbávané děti, epilepsie, hyperaktivita, dětská mozková obrna, poúrazové stavy, demence, Alzheimerova choroba, roztroušná skleróza, lehké mozkové dysfunkce

3. Fyzioterapie: a) léčba fyzikálními metodami
      - prohříváním (v tomto případě animálním teplem)
- u některých nemocí nervového a pohybového aparátu
    b) léčba pohybem
      - při potřebě iritovat pohyb, zvýšit pohyb, zlepšit koordinaci a tělesnou kondici
 
Příklady:  
epilepsie, dětská mozková obrna, úrazy, amputace, lehké mozkové dysfunkce, Downův syndrom, Alzmeimerova choroba, demence, roztroušená skleróza

4. Speciální pedagogika
  - speciální vývojové poruchy
- mentální retardace
Příklady:  
logopedie - všeobecně, zrakově postižení, hluchoněmí, lehké mozkové dysfunkce, dětská mozková obrna, cévně mozkové příhody a poruchou řeči